איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   היסמן שרגא פיבל   ליבונטין הכהן (לבונטין) צבי
אברמוביץ אברהם אטקה   הלל הלל   מאירוביץ (טופורובסקי) אלטה
אברמוביץ זאב   הלל יצחק   מאירוביץ (אברמוביץ) מרים
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   הלל נפתלי אברהם   מאירוביץ (אברמוביץ) פאני פייגה רבקה
איזנבנד לוי יצחק   הלל (פאליק) רחל לאה   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה
אלזנר שאול   וינצויג (הלל) חיה בלומה   סטאלמאן (דוב ברל נגר) דוב ברל
ארנהיים (שליט) חיה אנה   חיסין חיים   פובימברובסקי (טופורובסקי) בילה
בוטושינסקי נח   חיסין (פרייזר) פאני   פוסיצ'לסקי פאולינה
בלקינד ישראל   חנקין טייבל טייבה   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי
בלקינד (פרימן) פנינה   חנקין יהודה לייב   פיין בנימין
בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   טאדרוס (פינברג) סופיה   פינברג (ציפרמן) ברטה
בן זאב (אברמוביץ) שמעון   טופורובסקי גיטל   פינברג מרקוס
גינזבורג (פרימן) שרה   טופורובסקי יצחק ליב   פינברג הר-תפארת יוסף
גרברג בלומה   טופורובסקי מיכל   פישלזון (ליבונטין) דבורה
גרברג יצחק   יודילוביץ (פרימן) צפורה   פישלזון יעקב דוב
גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   יודלביץ בתיה   פישלזון יצחק
דרובין יואל   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פישלזון (איכילוב) שרה
הורביץ פנחס   יודלביץ ראובן   פסקל (טופורובסקי) מאשה מניה
הורביץ הלוי ישעיהו   כהן משה אהרון   פרימן יואל
היסמן פייגה   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד   פרימן יעקב