איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב יובל   אברמוב ניר   אברמוב רחלי
אברמוב יוסי   אברמוב נעם   אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה
אברמוב יוסף   אברמוב עומרי   אברמוב שושנה
אברמוב יועד   אברמוב עידן   אברמוב שלום
אברמוב יורם   אברמוב עמליה   אברמוב שלמה
הורים: ברוך, אסתר; בת זוג: רחל; לידה: 1881
אברמוב יצחק   אברמוב עמנואל   אברמוב שלמה
הורים: שלום, שרה שרי; בת זוג: מריון
אברמוב (נאור) לאה   אברמוב עמרי   אברמוב שמחה
אברמוב (ישי) לאה רחל   אברמוב ענת   אברמוב שרה
אברמוב מוטי   אברמוב (יעקובוביץ) פורים פנינה   אברמוב (פלצ'י) שרה
אברמוב מיכאל   אברמוב פורית   אברמוב (ניסימוב) שרה שרי
אברמוב מיכה מיכאל   אברמוב פזית   אברמוב שרי
אברמוב מירב   אברמוב צבי   אברמוב תום
אברמוב מלכה   אברמוב ציון   אברמוב תמיר
אברמוב מריון   אברמוב צפורה   אברמוב רגב שירי
אברמוב מרים   אברמוב קסם   אברמוביץ אבא
אברמוב משה   אברמוב ראובן   אברמוביץ אביבה
אברמוב נדב   אברמוב רבה   אברמוביץ אברהם
אברמוב נוח   אברמוב (עקיביוב) רבקה   אברמוביץ אברהם
בת זוג: אסתר
אברמוב נועם   אברמוב (נהוראי) רוזה   אברמוביץ אברהם אטקה
אברמוב נילי   אברמוב רחל   אברמוביץ אייל