איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תמרי (רום) מלכה   תנעמי יעקב   תרח בתיה
תמרי (גרשוני) נאוה   תנעמי ירון   תרח מתתיהו
תמרי עמיר   תנעמי (שמר) מרב   תרם (מלוביצקי) שירי
תמרי רועי   תנעמי משה   תרשיש אהרן
תמרי (רוזנטהל) רות   תנעמי סער   תרשיש זהבה
תמרי שי   תנעמי ענבר   תשבי אורי
תמרי שירה   תנעמי ראם   תשבי איילת
תמרי (איזנברג) שרון   תנעמי רביד   תשבי בן ציון
תמרי שרי   תעיזי איל   תשבי גאולה
תמרי יוגב נעה   תעיזי (גדסי) אילה   תשבי גל
תמרין אריאל   תעיזי דניאל   תשבי דוד
תמרין דוד   תעיזי משה   תשבי זהר
תמרין יהונתן   תעיזי שושנה   תשבי כרמית
תמרין (רון) יעל   תעיזי שלמה   תשבי (סוקוסובסקי) נאוה
תמרין רון   תעיזי שלמה
בת זוג: שושנה
  תשבי (דישבק) נחמיה
תמרלין חנה   תעיזי שרה   תשבי (שקולניק) רחל
תמרלין ישעיהו   תפוח משה   תשבי תם
תנעמי (לפיד) יעל   תפוח שרה