איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרון (צימרמן) חוה   שרון ליה   שרון עינת
שרון חיה   שרון לילי   שרון עמית
שרון חיים   שרון מאיה
הורים: אודי אהוד, אילנה
  שרון ערן
שרון (בושיפר) חנה   שרון מאיה
הורים: נעם, נועה
  שרון (ששון) צביאלי
שרון (אברהם) טוביה   שרון מיכאל   שרון קרן
שרון יהלי   שרון (קרמר) מיכל   שרון רון
שרון יובל   שרון מיכל   שרון רות
שרון יולי   שרון (בן עזרא) מלכה   שרון (טביב) רות
שרון (ווכטל) יונה   שרון מעיין   שרון רותם
שרון יוסי   שרון נגה   שרון (מדמוני) רחל
שרון יוסף   שרון נועה   שרון רנית
שרון (אברהם, שלומוביץ) יוסף   שרון נילי   שרון שהם
שרון (סגל) יעל   שרון נעם
הורים: תמיר, גילת
  שרון (שרעבי) שלמה
שרון יעל   שרון נעם
הורים: יעקב, יונה; בת זוג: נועה
  שרון שמרית
שרון (שורצשטרק) יעקב   שרון נעמה   שרון שניר
שרון ירדן   שרון סיגל   שרון שרה
שרון יריב   שרון (רייטר) סיגל   שרון (שלומוביץ) שרה לאה
שרון (שטרן) ישראל   שרון עודד   שרון תום
שרון לי   שרון עומר   שרון (הלוי) תמה
שרון ליאור   שרון עופר   שרון תמיר