איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ צבי   אברמזון אפרים   אברמסון (רייכמן) יהודית
אברמוביץ צבי
בת זוג: עדנה
  אברמזון אריה   אברמסון יונתן יונץ
אברמוביץ צבי יעקב   אברמזון יורם   אברמסון יוסף
אברמוביץ (יונתי) צנועה   אברמזון יצחק   אברמסון יחיאל מיכל
אברמוביץ צפורה   אברמזון יצחק
בת זוג: אידה
  אברמסון יעקב
אברמוביץ ראשי רחל   אברמזון ליהי   אברמסון מרים
אברמוביץ (פופקו) רבקה   אברמזון (גולני) מכבית   אברמסון משה
הורים: רפאל, שרה; בת זוג: חנה רות; לידה: 1858
אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   אברמסון אברהם ראובן   אברמסון משה
הורים: טוביה, דבורה; לידה: 1938
אברמוביץ (משולם) רוני   אברמסון אבשלום   אברמסון מתניה
אברמוביץ (עמבור) רותי   אברמסון (בלום) אהבה   אברמסון (הוכברג) סוניה
אברמוביץ (לייבל) רחל   אברמסון אידה   אברמסון עובדיה
אברמוביץ (קנטור) רחל   אברמסון אריה   אברמסון עמוס
אברמוביץ רינה   אברמסון ברכה   אברמסון (גולדשמיט) פנינה
אברמוביץ שלמה   אברמסון גיטל   אברמסון (הילר) פנינה
אברמוביץ שמואל   אברמסון (לימישוב) דבורה   אברמסון (בלום) רחל
אברמוביץ (זילברשטיין) תחיה   אברמסון דוד דודו   אברמסון רפאל
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: סוניה; לידה: 1880
אברמוביץ (מדובר) תמר   אברמסון (גוטפריד) חיה   אברמסון רפאל
בת זוג: שרה
אברמוף ונטורה   אברמסון (הוכברג) חנה רות   אברמסון שבתאי שפלה
אברמוף יוסף   אברמסון טוביה
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: דבורה; לידה: 1900
  אברמסון (דובס) שרה
אברמזון (כהן קגן) אידה   אברמסון טוביה
הורים: רפאל, סוניה; בת זוג: פנינה; לידה: 1911
  אברמסקי (בשארי) דליה