עבודת שורשים
שם התלמיד/ה:
עמית סטרול

שמות ההורים:
אמיתי והלה שגב

שמות סבתא וסבא
(הרלוונטיים לאלבום המשפחות):

מיכל ובני שגב

בית אב באלבום המשפחות:
משה וגרציה לוי ג'נני; בתיה ומשה טורקיה

בית הספר:
רבין

שנת הגשת העבודה:
2009