מדליה יונה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשמ"ג 1983
מקום קבורה: ישראל, חיפה
מדליה יעקב
 
מדליה (גוטמן) חנה
תמונה חסרה
 
    מדליה נחום   מדליה יונה