סגל זליג
שנת לידה: תרל"ה 1875
שנת עלייה: תרמ"ה 1885
שנת הגעה למושבה: תרמ"ה 1885
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ב 1942
גרברג דב
 
גרברג שמחה
תמונה חסרה
סגל דוד
 
סגל (ואגשל) מאטיל
    סגל (גרברג) שרה   סגל זליג    
ילדי האישיות המוצגת:   סגל משה