גוטמן יצחק ניסן
שנת לידה: תר"ל 1870
שנת עלייה: תר"פ 1920
שנת הגעה למושבה: תר"פ 1920
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: חקלאי
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ז 1947
דיניץ מאיר יוסף
 
דיניץ ברוניה
גוטמן שלמה יחזקאל
 
גוטמן אסתר אלקה
    גוטמן (דיניץ) רחל   גוטמן יצחק ניסן    
ילדי האישיות המוצגת:   גוטמן מאיר יוסף    גורדון (גוטמן) לאה ליליאן    גודמן (גוטמן) אברהם
יצחק ורחל גוטמן וילדיהם עם עלייתם לארץ, התר"פ, 1920
יצחק ניסן ורחל גוטמן ליד ביתם הראשון לציון
המצבה בבית העלמין בראשון לציון

יצחק גוטמן ורעייתו עלו לארץ מארה"ב בשנת 1920 מתוך מניעים ציוניים ומתוך שאיפה לחזור אל עבודת האדמה.
ההחלטה על עלייתם גמלה בליבם בעקבות הצהרת בלפור.
הם החליטו שביתם יהיה בארץ ישראל.
יצחק קנה אדמה בראשון לציון, הקים רפת, גידל ירקות ותרנגולות ועבד יחד עם פועליו התימנים.
עסק גם בשמירה במושבה (היה לו חינוך צבאי מתקופת היותו ברוסיה).
נהג להתפלל בבית הכנסת של החסידים.
למד שיעור גמרא בציבור מדי יום עד אשר סיים את הש"ס.
נפטר בראשון לציון ערב הקמת המדינה ונטמן בהר הזיתים בירושלים באחוזת הקבר שקנה עוד בחייו, בכולל חסידי וואהלין.
היה בין האחרונים שזכו להיקבר בהר הזיתים לפני שהשתלטו עליו הערבים בתקופת מלחמת השחרור.