חמדי אביבה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
חמדי יוסף
 
חמדי (עוקשי) בכורה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
אג'י אלברט
 
אג'י ללה
    חמדי זכריה   חמדי אביבה    
ילדי האישיות המוצגת:   חמדי ארנה