פייג משה מוריס
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מסחר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשמ"ב 1982
גולדברג צבי הירש
 
גולדברג (ציגלרויט) אהובה לובה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    פייג (גולדברג) בתיה   פייג משה מוריס