צמרי (כצלר) שרה
שנת לידה: תרנ"ה 1895
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה: תרצ"ג 1933
לאן עזבה: ישראל, אביחיל
שנת פטירה: תשמ"ו 1986
מקום קבורה: ישראל, אביחיל
וולובלסקי משה
 
וולוולסקי בתיה
כצלר (קצלר) פייביל שרגא
 
כצלר קצלר (מילר) מרגלית מרגולה
    צמרי (וולובלסקי) איסר   צמרי (כצלר) שרה    
ילדי האישיות המוצגת:   שמשוני (צמרי) דרורה    צמרי שמואל
שרה כצלר ואחיה יעקב, ראשית המאה העשרים
שרה ואיסר צמרי, התרפ"א, 1921
שרה ואיסר צמרי