אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תרע"ו 1916
מקום קבורה: ישראל, ירושלים
אמציסלבסקי יעקב
 
אמציסלבסקי ציפה לאה
תמונה חסרה
סלובוצקי חיים
 
    אמציסלבסקי יהודה לייב   אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה    
ילדי האישיות המוצגת:   אמציסלבסקי סאשא    אמציסלבסקי נינה    ראשוני (אמציסלבסקי) שרה    אמציסלבסקי עליזה