אוסטשינסקי אליהו
שנת לידה: תרל"א 1870
שנת עלייה: תרנ"א 1891
שנת הגעה למושבה: תרנ"א 1891
מקום מגורים במושבה: בית שמוליצ'נסקי יוהנא
עיסוק: איכר
שנת עזיבה: תרס"ח 1908
שנת פטירה: תשי"א 1951
גיסין אפרים
 
גיסין (קרוטקין) רחל
אוסטשינסקי אליקום גציל
 
אוסטשינסקי רזיל
    אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   אוסטשינסקי אליהו    
ילדי האישיות המוצגת:   אוסטשינסקי אפרים    אוסטשינסקי זלינגר שלומית    אוסטשינסקי אליקום
אליהו אוסטשינסקי, (עומד מימין) עם בני משפחתו, התרצ"א 1931.

אליהו אוסטשינסקי נולד בכפר אוסטאשן, פלך מינסק, רוסיה. בשנת התרנ"א, 1891, עלה לארץ. תחילה התיישב בראשון לציון, בה נטע כרם. בתרנ"ה, 1895 השתתף ביסוד הספריה הראשונה בביתו של ברוך פפירמייסטר והיה ספרנה במשך שנתיים. בשנת תרס"א, 1991 עבר לפתח תקווה. בהמשך, קנה אדמה בכפר סבא והתיישב בה. שם כיהן במשך שנים רבות כראש הוועד. בשנת התרצ"ז, 1937, היה לראש המועצה המקומית הראשונה.