אוסטשינסקי גרשון
שנת לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה: בית סמילצנסקי יהודה
עיסוק: איכר
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרפ"ה 1925
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
אוסטשינסקי אליקום גציל
 
אוסטשינסקי רזיל
    אוסטשינסקי מרים   אוסטשינסקי גרשון    
בת זוג נוספת אוסטשינסקי חנה        
ילדי האישיות המוצגת:   גיסין (אוסטשינסקי) לאה    אוסטשינסקי זלמן