ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי
שנת לידה: תרל"ט 1879
שנת עלייה: תרמ"ד 1884
שנת הגעה למושבה: תרמ"ה 1885
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשכ"ה 1964
טוליפמן אלכסנדר זלקינד
 
טוליפמן (דיקלמן) שבע
ברניצקי (ברלניצקי) נתן
 
ברניצקי (ברלניצקי) דובה דאבע
    ברניצקי (טוליפמן) רבקה   ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי    
ילדי האישיות המוצגת:   קולברג (ברניצקי) נחמה    פלמן (ברניצקי) צפורה    ברניצקי שלום שמונה
מרדכי ברניצקי וילדיו נחמה, צפורה והתינוק שלום, התרע"ט, 1919
מרדכי ברניצקי (שורה שנייה שני מימין) בתמונת יושבי ראש הוועד החקלאי בשנים 1967-1912 (ארכיון המוזאון מעיזבונו של דוד הורביץ)
מרדכי ברניצקי (שני מימין) עם משפחתו, שנות השלושים (למאה ה-20)
בית ברניצקי ("המופתי") ברחוב ירושלים

מרדכי ("המופתי") ברניצקי נולד ברוסיה. עלה לארץ עם הוריו ואחיו בשנת התרמ"ד, 1884, ושנה מאוחר יותר הגיעו לראשון לציון.
כורם ואיכר. חקלאי שניסה את כל ענפי התקופה: שקדים, טבק, פרדס, כרם זיתים, תבואה, ירקות, תולעי משי. עסק בסלילת כבישים במושבה.
פעיל בחיים הציבוריים במושבה: אחראי על התפקיד הכספי בבית המרקחת של המושבה; חבר ועד בית הספר; חבר בוועד המושבה בשנים התרפ"ד-התרצ"ט, 1924 - 1939; יו"ר הוועד החקלאי; חבר במוכתרייה; אחרי מותם של אביו, נתן ברניצקי, ושל מנחם מנדל אברמוביץ, המשיך (יחד עם אחיו חיים) את פעילותם בהשאלת אביזרים רפואיים לנזקקים.