שטוקהמר (צ'רנוב) רבקה
שנת לידה: תרצ"א 1931
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
שטוקהמר אליהו
 
תמונה חסרה
צ'רנוב צבי
 
צ'רנוב חיה
    שטוקהמר ירוחם   שטוקהמר (צ'רנוב) רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   שטוקהמר יצחק    שטוקהמר צפורה    שטוקהמר אלי