זמסון (ינקוביץ) סימון
שנת לידה:
מקום לידה: אנגליה
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מנהל בנק
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה: אוסטרליה
סגל ראובן
 
סגל (וכסלר) בת שבע
 
    זמסון (סגל) ליפשה   זמסון (ינקוביץ) סימון