גולדנברג בנימין
שנת לידה: תרכ"ו 1866
מקום לידה: רומניה, יאסי
שנת עלייה: תרכ"ח 1868
שנת הגעה למושבה: תרנ"ו 1896
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם, פועל
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשי"ט 1959
סניור חיים
 
סניור אסטריה סטלה
גולדנברג מאיר
 
גולדנברג רבקה
    גולדנברג (סניור) רחל   גולדנברג בנימין    
ילדי האישיות המוצגת:   גולדנברג יעקב    גולדנברג מאיר וולף    הרפז (גולדנברג) שלמה    גולדנברג משה מוסה    גולדנברג אברהם    הורביץ הר ציון (גולדנברג) שרה
בנימין ורחל (סניור) גולדנברג ליד ביתם ברחוב הכרמל
 
הורי בנימין גולדנברג, שגרו בעיר העתיקה בירושלים, היו בין הראשונים שיצאו מחוץ לחומות ועברו לירושלים החדשה.
 
 

בנימין גולדנברג למד ב"חדר" ובישיבה בירושלים. אולם, התמרד וברח.
אחרי נישואיו הגיע לראשון לציון, עבד כפועל בכרמי האיכרים והתמחה בזמירה ובהרכבה.
עבד גם כפועל ביקב ונמנה עם הגרעין שהקים את הסתדרות הפועלים של פועלי היקב.
ניהל את פרדס הברון בוואדי חאנין ומאוחר יותר קיבל אדמה מאגודת חובבי ציון והתאכר.
פעל לקליטתם של עולים חדשים ולימדם את העבודה בפרדס.

מקורות לציוני דרך
רשימת תושבים בלתי קבועים, תרע"א, 1911. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (3)
מרשם תושבים, תרפ"ד-תרפ"ה, 1924- 1925. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (5).
מרשם תושבים, תרפ"ו-תרפ"ז,1926 -1927. ארכיון המוזיאון, ע2 - 1/2 (6).
תיעוד בעל-פה. ארכיון המוזיאון.
גולדנברג, מוסה. והקרן עודנה קיימת, פרקי זכרונות, מרחביה: ספריית פועלים/כתבים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1965.
שבא, שלמה, בן אמוץ, דן. ארץ ציון וירושלים, הוצאת זמורה ביתן, מודן - הוצאה לאור, 1973.