פיס שרה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ט 1979
מקום קבורה:
פיס דוד
 
פיס (מרקוביץ) מרים
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    פיס (צוקי) אליצור   פיס שרה    
ילדי האישיות המוצגת:   יוטבת מירי    שרעבי ענת    פיס זהר