בן זאב (נוימן) מרים
שנת לידה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
אברמוביץ זאב
 
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה
תמונה חסרה
 
    בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר   בן זאב (נוימן) מרים    
ילדי האישיות המוצגת:   ברונשטיין (בן זאב) לאה    קוחנסקי (בן זאב) שרה