זבודיפקר יהושע
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ג 1943
סגל ראובן
 
סגל (וכסלר) בת שבע
 
    שוב (סגל) בלהה   זבודיפקר יהושע    
ילדי האישיות המוצגת:   צדוק-יעקובי מאירה