פרומקיס (אושרוב) שפרה
שנת לידה: תרע"א 1911
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ה 1975
פרומקיס חיים
 
פרומקיס (פרידוביץ) רחל
אושרוב יהושע
 
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל
    פרומקיס אריה   פרומקיס (אושרוב) שפרה    
ילדי האישיות המוצגת:   מנקס רום (פרומקיס) חנה    פרומקס חיים    פרומקס שלמה    פרומקס אילן
שפרה אושרוב (עומדת מימין)סיום כתה ח' בית הספר העממי ("חביב"), התרפ"ד, 1924
שפרה אשרוב (עומדת שניה משמאל), קוטפת עלי טבק במטעו של אליששע לוין בראשון לציון.
שפרה אושרוב (שנייה מימין), הוריה, אחיה ואחיותיה

שפרה פרומקיס נולדה בראשון לציון. למדה בבית הספר העממי (חביב). השתתפה במקהלת המושבה.