אניספלד (מאירוביץ) חנה
שנת לידה: תרס"ח 1907
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ח 1998
אניספלד שמעון שמחה
 
אניספלד פנינה פרל
מאירוביץ מנשה
 
מאירוביץ (אברמוביץ) מרים
    אניספלד צבי הירש   אניספלד (מאירוביץ) חנה    
ילדי האישיות המוצגת:   אניספלד יצחק    אבני (אניספלד) רינה
חנה מאירוביץ (יושבת בשורה אמצעית שנייה משמאל) עם אחיה ואחיותיה בגן המושבה, התרפ"ג, 1923

חנה אניספלד, נולדה ראשון לציון, בתו של מנשה מאירוביץ.
למדה בבית ספר העממי ("חביב") במושבה.
הקימה את משפחתה במושבה וכאן עברו עליה כל חייה.