גורדון (איידלמן) חיה לאה
שנת לידה:
מקום לידה: ישראל, יפו
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ה 1975
מקום קבורה: ישראל, תל אביב
גורדון יעקב
 
גורדון (זילבר) בתיה
איידלמן וולול זאב
 
איידלמן (פוחצ'בסקי) חנה
    גורדון משה   גורדון (איידלמן) חיה לאה    
ילדי האישיות המוצגת:   גורדון יעקב    גורדון-קיס רחל    יסקי (גורדון) רות
חיה לאה ומשה גורדון ובנם, באר שבע התר"פ, 1920
חיה לאה ומשה גורדון וילדיהם