אברמוביץ זאב
שנת לידה: תר"ג 1843
שנת עלייה: תרמ"ב 1882
שנת הגעה למושבה: תרמ"ב 1882
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תרע"א 1911
השתייכות לקבוצות
פרלמן שמעון
 
פרלמן פרומה חסידה
אברמוביץ אברהם
 
אברמוביץ צפורה
    אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   אברמוביץ זאב    
ילדי האישיות המוצגת:   בן זאב (אברמוביץ) שמעון    מאירוביץ (אברמוביץ) פאני פייגה רבקה    אברמוביץ אברהם אטקה    מאירוביץ (אברמוביץ) מרים    בן זאב (דוקטור לאזר) אליעזר
ביתו של המייסד זאב אברמוביץ ברח' רוטשילד. (צילום: ניצה וולפנזון, 1966)

המייסד זאב אברמוביץ נולד בקובנה, ליטא (אז רוסיה). בשנת התרמ"ב, 1882, עלה לארץ, הצטרף אל "ועד חלוצי יסוד המעלה" ונמנה עם מייסדי ראשון לציון.
חתום על ספר התקנות הראשון. מן הראשונים שבנו לעצמם בית במושבה.
בהיותו ברוסיה, קודם עלייתו לארץ, בעל בית חרושת לסריגה ובקי במסחר, יזם פנייה אל פקידות הברון בתזכיר מפורט ובו הצעה להקים גם כאן בית חרושת לסריגה אשר ישרת את המזרח כולו. פנייתו לא נענתה והוא זנח את הרעיון והתמסר לעיבוד כרמיו. במרתף ביתו הקים יקב פרימיטיבי לתעשיית יין נוסח ירושלים.
הכנת הדגל העברי הראשון נקשרת אל ביתו של זאב אברמוביץ. לפי גרסה זו, בבית זה הוכן הדגל על גב טליתו. אולם, קיימת גרסה שנייה אשר מתועדת בכתובים: במכתבו השני של ישראל בלקינד אל דובנוב משנת התרמ"ה, 1885, מעיד בלקינד שהוא, יחד עם פאני מאירוביץ, בתו של זאב אברמוביץ, הם אשר הכינו את הדגל ("מימים ראשונים", ירחון לדברי התחיה בישראל, העורך א' דרויאנוב, כרך א' עמ' 41-40).
לזכותו של זאב אברמוביץ פעילות ציבורית במושבה: חבר הוועד השני בשנת התרמ"ג, 1883, ושוב חבר הוועד בשנת התר"ס, 1902; במשך שנים כיהן כגזבר הוועד; בראשיתו של הלימוד שהתנהל במושבה, העמיד את ביתו כמקום ללימודן של הבנות; חתום על המכתב שנשלח בתרמ"ג, 1883, אל הברון רוטשילד (באמצעות ארלנגר) ובו תיאור מצבם הקשה של המתיישבים.
המייסד זאב אברמוביץ נפטר בראשון לציון והובא לקברות בבית הקברות הישן.