יהוד שלום סלם
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
כמוס הלוי (גמס) פנחס
 
כמוס (טביב) נעמה נעמי
תמונה חסרה
 
    יהוד (כמוס) שמחה סואדה   יהוד שלום סלם    
ילדי האישיות המוצגת:   הוד (יהוד) אפרים    הוד (יהוד) מנשה    יהוד ראובן