קולדר (פנחס) אהובה
שנת לידה: תר"פ 1920
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשמ"א 1981
קולדר אברהם
 
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד
 
הלוי (עוג'ן) סעידה
    קולדר אריה   קולדר (פנחס) אהובה    
ילדי האישיות המוצגת:   קולדר אילין
אהובה פנחס ואריה קולדר, שנות הארבעים (למאה ה-20)