אוסטשינסקי שמואל
שנת לידה: תרכ"ד 1864
שנת עלייה: תרמ"ו 1885
שנת הגעה למושבה: תרמ"ו 1885
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: איכר, כורם
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: ת"ש 1940
השתייכות לקבוצות
יעקובי הלוי דוד
 
יעקובי הלוי לאה
אוסטשינסקי אליקום גציל
 
אוסטשינסקי רזיל
    אוסטשינסקי (יעקובי הלוי) מרים   אוסטשינסקי שמואל    
ילדי האישיות המוצגת:   אוסטשינסקי דוד    אוסטין (אוסטשינסקי) ירוחם    אוסטשינסקי הרצל
שמואל אוסטשינסקי (שורה שנייה, שני מימין) בתמונת יושבי ראש הוועד החקלאי בשנים 1967-1912 (ארכיון המוזאון מעיזבונו של דוד הורביץ)
שמואל אוסטשינסקי (יושב במרכז ולשמאלו מרים אשתו) ובני משפחות אוסטשינסקי וויצברד, שלהי שנות העשרים (למאה ה-20)
שמואל אוסטשינסקי (משמאל) עם הסופר ראובן בריינין

שמואל אוסטשינסקי יליד מינסק ברוסיה. נולד לאליקים גדיל, מנהל אחוזות, אציל, עשיר ובעל אחוזה משלו, שהחזיק בביתו מורים וסופרים ידועים ללמד את בניו. עם התעוררות תנועות חיבת ציון, עזבו הבנים שמואל ואליהו את בית אביהם ובשנת התרמ"ו, 1886, עלו ארצה לעבוד עבודה חקלאית. שמואל קנה אדמה והתיישב בראשון לציון. מכיוון שכלכלית עמד ברשות עצמו, לא היה זקוק לתמיכת הברון. היה ממייסדי אגודת הפועלים והתאחדות האיכרים ואף השתתף בייסוד הוועד החקלאי. בשנים התרפ"ו-התרפ"ז, 1927-1926 כיהן כראש המועצה המקומית. שמואל האמין בגאולת אדמת ארץ ישראל לכן קיבל על עצמו נתינות תורכית כדי שיוכל לרשום על שמו קרקעות שקנו נתיני חוץ.
ביתו היה בית ועד לכל יוזמה פוריה ומועילה. אנשי המושבה הוקירו את יושרו והגיונו הבריא וסמכו עליו כבורר בישוב סכסוכים ועניינים אישיים. בתקופת כהונתו כראש הוועד יובשו ביצות, נסלל רחוב ירושלים על ידי סולל בונה, נחפרו בארות חדשות, סודר ספר האחוזה על ידי פרימן והוקמה שכונת התימנים "שיבת ציון" על קרקע שקנה למענם. היה ממייסדי אגודת הכורמים. שמואל לקח חלק במרידת האיכרים בפקיד הברון יהושע אוסבצקי.