חלף גדליה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תש"ע 2010
פרוסקובר אברהם
 
פרוסקובר (ברמן) מרים
תמונה חסרה
 
    חלף (פרוסקובר) רות   חלף גדליה