מן (מינקוב) גרשון גוטמן
שנת לידה: תרס"ז 1907
מקום לידה: רוסיה, מינסק
שנת עלייה: תרפ"ה 1925
שנת הגעה למושבה: תרפ"ט 1929
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשנ"ד 1994
השתייכות לקבוצות
יפה ישעיהו
 
יפה שרה
תמונה חסרה
מינקוב יעקב
 
מינקוב רשה
    מן (יפה) לאה   מן (מינקוב) גרשון גוטמן    
ילדי האישיות המוצגת:   סוברן (מן) תמר    רוטמן (מן) נעמה
גרשון מינקוב (עומד מימין) חבר ועד סניף הפועל בראשון לציון, התרצ"א, 1931
גרשון מינקוב על האנייה אפולוניה בדרכו חזרה לארץ משליחותו, התרצ"ח, 1938
גרשון מן (יושב במרכז) חבר הנהלת "קפת מלוה וחסכון של העובדים בע"מ ראשון לציון". הצילום נעשה "לרגל התנדבותו לצבא" [הבריטי], דצמבר התש"ב, 1941
גרשון מן (יושב במרכז) מרכז ה"ארגון להובלת משאות" עם עובדי הקואופקטיב. הצילום נעשה "לרגל התנדבותו לצבא" [הבריטי], דצמבר התש"ב, 1941
גרשון מינקוב (שני משמאל) עם ראש המועצה (ז. חביב) וחברי המועצה המקומית במסיבה לכבוד התנדבותו לצבא הבריטי, דצמבר התש"ב, 1941
בני משפחת מן (מינקוב) בטקס הסרת הלוט - קריאת ארכיון המוזאון ע"ש גרשון מן מינקוב

גרשון מן (גוטמן מינקוב) נולד ברוסיה. את השכלתו היסודית והתיכונית רכש במינסק. בשנת 1925 עלה לארץ והשתקע בגדרה.
עבד שם בחקלאות. לאחר שלוש שנים, עבר לשרון והתמנה לאחד ממפקדי ההגנה שם. לאחר מאורעות 1929 הגיע לראשון לציון תחילה כפועל ובהמשך - כמנהל. היה ציר במספר ועידות של מפא"י וההסתדרות. נמנה עם מייסדי ה"פועל" ומראשי המשלחת לאולימפיאדת הפועלים בבלגיה (1937). כיהן כמזכיר מועצת הפועלים בראשון לציון. כפעיל ב"הגנה", נעצר על ידי הבריטים, נכלא בכלא יפו וגורש לקיבוץ דפנה.
בשנת 1941 התנדב גרשון מן לחיל הרגלים של הצבא הבריטי. עם גמר המלחמה, שהה בשליחות הבריגדה היהודית במחנות, עם שארית הפליטה, באוסטריה ובגרמניה. עם שובו לראשון לציון, ייסד את קואופרטיב "הכוח".
בתקופת מלחמת השחרור גויס לסוכנות היהודית, למדור שארגן את השיירות לירושלים. לאחר המלחמה התמנה למנהל "קופת מלווה" שהפכה לבנק הפועלים וכיהן כמנהל הבנק במשך 23 שנים.
בשנים 1955-1956 כיהן כראש עיריית ראשון לציון..בתקופתו סודר הביוב בשיכון המזרח; נחפרה באר ונבנתה בריכה להזרמת המים לכפר אריה; נסתיימה בנייתו של המבנה החדש של הגימנסיה הריאלית. ביולי 1972, בהיותו בגמלאות, נתמנה על ידי ראש העירייה עו"ד חנניה גיבשטיין לאיסוף החומרים הארכיונים ולהקמת הארכיון ההיסטורי של ראשון לציון, ארכיון שהיווה את המסד להקמת המוזאון ההיסטורי. לאות הערכה הוסב שמו על הארכיון.

מקורות לציוני דרך
אוספים אישיים, תיקי מפתח. ארכיון המוזיאון.
מיכאלי, בן ציון. ראשי הרשויות המקומיות בישראל, חמישים שנות השלטון המקומי בישראל, מרכז השלטון המקומי בישראל, תשל"א 1971.