ויסברג אלון
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
ספקטור מרדכי
 
ספקטור נחמה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
ויסברג חנוך
 
ויסברג (זמסקי) פנינה
    ויסברג (ספקטור) שרה   ויסברג אלון