גרפינקל (רוזן) רבקה
שנת לידה: תרס"ו 1906
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: פקידה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"ה 1975
 
תמונה חסרה
רוזן שרגא פייבוש
 
רוזן (שקולניק) חיה גיטל
    גרפינקל ז'ק יעקב   גרפינקל (רוזן) רבקה    
ילדי האישיות המוצגת:   גרפינקל אלכסנדר    שלוש (גרפינקל) רחל
רבקה רוזן (עומד שורה עליוה שלישית משמאל) בוגרת מחזור תרע"ז, 1917 בית ספר עממי ראשון לציון