רוזנשטיין יהודה
שנת לידה: תרס"ז 1907
שנת עלייה: תרפ"ו 1926
שנת הגעה למושבה: תרצ"ב 1932
מקום מגורים במושבה:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה: תשל"ד 1974
אלקון יחיאל
 
אלקון בלה
רוזנשטיין ישעיהו
 
רוזנשטיין לאה
    רוזנשטיין (אלקון) אסתר   רוזנשטיין יהודה    
ילדי האישיות המוצגת:   רונן (רוזנשטיין) ישעיהו שייקה    ארקין (רוזנשטיין) נועה
יהודה רוזנשטיין (שני משמאל) עם חברים בבית הספר החקלאי מקווה ישראל
תעודת גמר (בעברית וצרפתית) מבית הספר החקלאי מקווה ישראל שניתנה ליהודה רוזנשטיין עם סיום לימודיו.
יהודה רוזנשטיין מפעיל את משאבת המים בפרדס "רבי עקיבא"
יהודה רוזנשטיין עם קבוצת מתעמלות מראשון לציון בכנס הפועל התרצ"ה, 1935
יהודה רוזנשטיין צועד בראש המצעד בכינוס הפועל התרצ"ו, 1936
יהודה רוזנשטיין (ראשון מימין) בפלוגת ה"סדרן" ראשון לציון, התש"ה, 1945
אישור כניסה לרמלה הכבושה, 1949
יהודה רוזנשטיין (מימין) מפעיל קייטנת ילדים בחופשת הקיץ. שנות החמישים למאה ה-20
יהודה רוזנשטיין (עומד במרכז המרפסת) מפקד על טכס הנפת הדגלים ב-1 במאי התשי"ג, 1951
תעודת הצטיידות ליהודה רוזנשטיין על השתתפותו בארגון וביצוע כינוס הפועל ה-6, התשי"ד, 1956
יהודה ואסתר רוזנשטיין עם ילדיהם ישעיהו ונועה בחצר ביתם בראשון לציון, שנות החמישים למאה ה-20
יהודה רוזנשטיין (עומד מימין) בכינוס אגודת הצרכנים התש"ל, 1970
אות ותיק ההסתדרות מוענק ליהודה רוזנשטיין על ידי ראש העיר משה גבין.

יהודה רוזנשטיין נולד בנובוגרד וולינסק (חבל ווהלין), אוקראינה. טרם עלייתו ארצה היה חבר בתנועת "החלוץ". בשנת התרפ"ו, 1926, עלה ארצה והחל ללמוד בבית הספר החקלאי "מקווה ישראל". בחופשות היה נוסע לאחותו (שעלתה לפניו) והתגוררה בנס ציונה. בשנת התרפ"ט, 1929, בעת המאורעות (טרם סיים את לימודיו), גויס ל"הגנה" והשתתף בשמירה על יישובי הצפון. (בשנת 1960, קיימו בוגרי בית הספר כנס ובו קיבלו את תעודת הסיום).
בתחילת שנות ה-30 (למאה ה-20), עבר לגור בראשון לציון. עבד בחקלאות והיה מנהל פרדס "רבי עקיבא", בהמשך היה למנהל גן הירק של "יכין חק"ל" (חברה לעיבוד תוצרת חקלאית) בבית דגן ושנים מאוחר יותר עבד במפעל "יכין". במקביל הצטרף להסתדרות ושימש חבר בוועדות שונות של מועצת הפועלים בראשון לציון, היה מאמן התעמלות של קבוצת הבנות ב"הפועל". חבר ב"פלוגת הסדרן", חבר מפא"י (מפלגת פועלי ארץ ישראל), אחראי לחגיגות האחד במאי מידי שנה ומנהל התהלוכות של חגיגות אלו, חבר בוועדת ההקמה של "הקואופרציה הצרכנית" ושותף פעיל בהקמת הצרכניות ועוד. במשך שנים רבות שימש כמדריך בקייטנות הקיץ.
פעילותו הציבורית הענפה בתחומי תרבות, ספורט ורווחה, נמשכה מתחילת שנות השלושים (למאה ה-20) ועד ערוב ימיו.
עם פטירתו נקבר בבית העלמין הישן בראשון לציון.