לוין אור
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
לוין יגאל
 
לוין (רוט) שרהל'ה
      לוין אור