עינב (סלונימסקי) יפה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
וינלגר צבי
 
וינלגר (הדר) יהודית
סלונימסקי יוסף
 
סלונימסקי (בירגר) אורה
    עינב (וינלגר) משה   עינב (סלונימסקי) יפה    
ילדי האישיות המוצגת:   עינב רונית    בר אלי (עינב) הדר    ויינשטיין (עינב) שמרית
יפה סלונימסקי (שורה תחתונה, שלישית מימין) כתה ד' בית הספר חביב, ראשון לציון, מורה: רחל פלדמן
יפה סלונימסקי (יושבת שנייה מימין), בשיעור חלילית עם המורה יחזקאל בראון, בית הספר "חביב", ראשון לציון
יפה סלונימסקי (גוש אמצעי שורה תחתונה חמישית מימין) בתמונת מחזור תשי"ח, 1958