גלובצ'יק חביבה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשל"א 1971
גלובצ'יק משה שמואל
 
גלובצ'יק רחל
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    גלובצ'יק נחמן   גלובצ'יק חביבה    
חביבה גלובצ'יק (במרכז) ביום נישואיה לנחמן