אל עסרי ג'ק
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
אל עסרי יוסוף
 
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה
      אל עסרי ג'ק