בן יעקב (מרגלית) שולמית
שנת לידה: תר"פ 1920
מקום לידה: פולין, בלשקי
שנת עלייה: תרצ"ג 1933
שנת הגעה למושבה: תרצ"ה 1935
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
גולדברגר יעקב
 
גולדברגר שושנה
מרגלית (מרגוליס) דוד
 
מרגלית (גפנר) מלכה
    בן יעקב (גולדברגר) אריה   בן יעקב (מרגלית) שולמית    
ילדי האישיות המוצגת:   בן-יעקב (גולדברגר) ישראל    ברוטשטיין (בן יעקב) ויטיה    וינברג (בן יעקב) תמר
שולמיחת בן יעקב עם בנה ישראל, ראשון לציו9ן 1943
שולמית בן יעקב (יושבת שנייה משמאל) עם משפחתה