שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
שנת לידה: תרנ"ו 1896
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה: לבנון, ביירות
שנת פטירה: תשכ"ט 1969
שוקלנדר שמואל
 
שוקלנדר (ספיבק) אסתר
פוחצ'בסקי חיים
 
פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים
    שוקלנדר זלמן סיומה   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל    
ילדי האישיות המוצגת:   שוקלנדר נדיבי שרה    מור (שוקלנדר) עדנה
רחל פוחצ'בסקי (משמאל) וחברה