שמאי סאלי שרה
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
שמאי משה
 
שמאי (מזרחי) רחל
      שמאי סאלי שרה    
ילדי האישיות המוצגת:   שמאי דורון