פורמן (בן אליעזר) אורלי
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: מורה
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
בן אליעזר יוסי
 
בן אליעזר עליזה
      פורמן (בן אליעזר) אורלי