בליצשטיין פרידה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תש"י 1950
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשי"ב 1952
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    בליצשטיין חיים   בליצשטיין פרידה    
ילדי האישיות המוצגת:   מוסקוביץ (בליצשטיין) פנינה