פולק (טובמן) מירי
שנת לידה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
פולק משה
 
פולק (סגל) טובה
טובמן פנחס
 
טובמן שולה
    פולק שלום   פולק (טובמן) מירי