גדול (זוצקי) דרורה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
זוצקי אדי לוי
 
זוצקי (חיל) אסתר
    גדול דני   גדול (זוצקי) דרורה