פרלין פרי (טוליפמן) עליזה
שנת לידה: תרפ"ג 1923
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשע"א 2011
פרלין מרדכי
 
פרלין (גיסין) מיכל
תמונה חסרה
טוליפמן דוד
 
טוליפמן (זינגר) שפרה
    פרי (פרלין) עמינדב   פרלין פרי (טוליפמן) עליזה    
עליזה טוליפמן (שורה שנייה מלמטה, ראשונה משמאל) באגודת הבריאות בבית הספר "חביב" עם האחות חוה קרלן
עליזה טוליפמן עם חברות בחתונתה התש"ה, 1945
עליזה טוליפמן (משמאל) ולאה שלגי ובנה משה, התש"ז, 1947