לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל
שנת לידה: תרס"ד 1903
מקום לידה: פולין
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה: תשנ"ג 1993
לויפר יוסף
 
לויפר שרה חיה
קנצלינגר יוסף שמואל
 
    לויפר הרמן צבי   לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל