נוימן (בר קמה) זהר
שנת לידה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: אחות
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
נוימן פיליפ
 
נוימן (גבין) ניצה
תמונה חסרה
 
    נוימן בעז   נוימן (בר קמה) זהר    
ילדי האישיות המוצגת:   נוימן עמליה    נוימן הגר    נוימן נמרוד