מיוחס בנימין
שנת לידה: תרע"א 1911
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה: תש"ז 1947
מקום מגורים במושבה:
עיסוק: נהג מונית
שנת עזיבה:
לאן עזב:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
סרנגה אברהם
 
סרנגה לונה
תמונה חסרה
מיוחס משה
 
מיוחס מאשה
    מיוחס (סרנגה) שרה   מיוחס בנימין    
ילדי האישיות המוצגת:   מיוחס יאיר    גורודיסקי (מיוחס) דרורה
בנימין מיוחס (כורע בשורה ראשונה שני מימין) חבר ב"פלוגת הסדרן" של "הפועל" ראשון לציון. ברקע צריף "הפועל". שנות השלושים (למאה ה-20).
בנימין מיוחס (ראשון מימין) בפתח תחנת המוניולת "ראשון" ברחוב רוטשילד, שנות הארבעים (למאה העשרים)