ליטואק עדה
שנת לידה:
מקום לידה:
שנת עלייה:
שנת הגעה למושבה:
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
 
תמונה חסרה
תמונה חסרה
 
    ליטואק יצחק   ליטואק עדה    
ילדי האישיות המוצגת:   לשם (ליטואק) זלמן