רוזנבלום (כהן) עליזה
שנת לידה: תש"ב 1942
שנת הגעה למושבה: תש"ז 1947
מקום מגורים במושבה:
עיסוק:
שנת עזיבה:
לאן עזבה:
שנת פטירה:
מקום קבורה:
רוזנבלום ישעיהו
 
רוזנבלום לובה
תמונה חסרה
תמונה חסרה
כהן (סלמה) חיים
 
כהן (ענטר) יפה ג'מילה
    רוזנבלום זאב זליג ז'ניה   רוזנבלום (כהן) עליזה    
עליזה כהן (גוש שמאל, שורה תחתונה, רביעית משמאל), בתמונת מחזור תשט"ז 1956